شرکت های تابعه

برای مشاهده اخبار شرکت های تابعه روی گزینه بیشتر کلیک کنید

شرکت های ذینفعان

برای مشاهده اخبار شرکت های ذینفعان روی گزینه بیشتر کلیک کنید

سایت های خبری

برای مشاهده اخبار سایت های خبری روی گزینه بیشتر کلیک کنید
درباره ما

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان

شرکت توسعه فراگیر فولاد خوزستان در تاریخ 1392/10/26 با سرمایه ده میلیارد ریال به صورت سهامی خاص و با رویکرد انجام فعالیت در زمینه های بازرگانی به منظور تامین مواد اولیه و کمکی تولید فولاد و همچنین صادرات محصولات شرکت فولاد خوزستان ( به عنوان سهامدار عمده ) تاسیس شده است.
در ابتدای سال 1393 با توجه به سیاستهای توسعه ای شرکت فولاد خوزستان و تحقق اهداف استراتژیک در راستای تامین پایدار مواد اولیه، اقدام به سرمایه گذاری و خرید سهام دو شرکت سنگ آهن مرکزی و صنعت فولاد شادگان شد. با گسترش سرمایه گذاری ها،سهامدار عمده جهت افزایش بهره وری، رقابت پذیری، چابکی و در نهایت افزایش سود آوری ، تصمیم به ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری به منظور برنامه ریزی و مدیریت شرکت های تابعه برای تحقق اهداف و چشم انداز مجموعه گرفت.

لینک های مرتبط

1
شرکت های تابعه
1
گواهینامه ها
1 +
پرسنل مجموعه