تست راویان

فعالیت ماموریت چشم انداز ارزش های سازمانی اهداف کلان

به عنوان شرکت هلدینگ فولاد خوزستان می باشد و این شرکت به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری در صنعت فولاد فعالیت می کند.

کنترل مالی و استراتژیک شرکتهای تابعه و راهبری گروه فولاد خوزستان

مدیریت سرمایه گذاری و کسب حداکثر ارزش برای ذینفعان، با اولویت زنجیره فولاد

همسو با استراتژی های کلان مجموعه فولاد خوزستان

بنگاهی پیشتاز در کلاس جهانی در توسعه و سودآوری، با عرضه محصولات و خدمات

رقابتی با اولویت زنجیره فولاد با تولید حداقل 15 % از فولاد خام کشور

 حفظ کرامت و منزلت انسانی ، رعایت مصالح عمومی وتقویت روحیه مشارکت جمعی، برقراری نظم و انضباط در محیط کاری جهت آرامش و آسایش کارکنان

نظارت بر شرکت های تابعه، توسعه فعالیت ها و کسب منفعت از زنجیره ثروت فولاد، مدیریت بهای تمام شده، مدیریت ریسک تامین مواد و خدمات، ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین شرکت های تابعه، کسب درآمد از خارج مجموعه، چابک سازی و افزایش توان رقابت پذیری،افزایش ثروت و بالا بردن ارزش سرمایه

گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان

EDMS2copy
جلسه آموزش