شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا

فعالیت ماموریت چشم انداز ارزش های سازمانی اهداف کلان محل دفتر

حوزه ارائه خدمات ورزشی، فرهنگی و آموزشی می باشد و هدف آن ارتقای سطح زندگی کارکنان

ارائه خدمات تخصصی ورزشی، فرهنگی،آموزشی و رفاهی با اولویت گروه فولاد خوزستان.

تبدیل شدن به یکی از شرکتهای برتر در ارائه خدمات ورزشی، فرهنگی و آموزشی

رعایت ارزش های اسلامی و تقویت وجدان کاری، ارزش افزایی برای مشتریان و سایر ذینفعان، مسئولیت پذیری اجتماعی و پایبندی به قوانین و مقررات، کارگروهی، خلاقیت و نوآوری و بهبود مستمر 

سرمایه متخصص انسانی، درآمد زائی،ایجاد سازمانی یادگیرنده و نوآور

آدرس : اهواز، بازار آهن شرق، خیابان جاده اصلی شرکت فولاد