شرکت صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد

شرکت صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد

فعالیت ماموریت چشم انداز ارزش های سازمانی اهداف کلان محل دفتر کارخانه

 تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله به ظرفیت هر کدام 5/2 میلیون تن در سال

ایفای نقش موثر در تکمیل زنجیره ارزش گروه فولاد خوزستان، توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه و بهبود کیفیت زندگی کارکنان از طریق تولید مستمر کنسانتره و گندله سنگ آهن

 تبدیل شدن به یکی از پنج شرکت برتر در حوزه صنایع معدنی کشور

مشتری مداری، تعهد به اعتلای جایگاه شرکت، پایبندی به اصول محیط زیستی، کرامت انسان ها، صداقت و درستی، حفظ پایدار حقوق ذینفعان

مدیریت بهینه تولید با تمرکز بر کیفیت، زمان، هزینه، شفافیت عملکرد و اعتماد افزایی جهت بهبود رضایت مشتریان،
مدیریت بهینه منابع و سرمایه ها با اولویت توانمندسازی و توسعه شایستگی کارکنان و تمرکز بر بهبود زیرساخت های عملیاتی و پشتیبانی،
مدیریت بهینه مسئولیت پذیری اجتماعی با تمرکز بر برآورده سازی نیازها و انتظارات ذینفعان با محوریت مدیریت ریسک های محیط زیستی، ایمنی و بهداشت حرفه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین با تمرکز بر انتخاب، نظارت و ارتقای سطح عملکرد تامین کنندگان و ایجاد بستر همکاری سودمند ، مدیریت بهینه سیستم ها و رویکردها با تمرکز بر چابک سازی، توسعه مشارکت ها و کارگروهی، اشاعه سبک رهبری و تسهیل گری در فرایندها، کاربست رویکرد حفاظت محیط زیست از جمله پیشگیری از آلودگی هوا و سایر ملاحظات محیط زیستی و تعهد به تامین شرایط ایمن و سالم برای پیشگیری از آسیب ها

آدرس : استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، سنگان کیلومتر 11، بلوار شهید سلیمانی