faragirgroup

رکورد ماهانه تولید کنسانتره در شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد شکسته شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) از رکوردشکنی تولید کنسانتره خبر داد و گفت: رکورد تولید کنسانتره سنگ آهن در دی ماه شکسته شد.
ادامه مطلب