پروژه برق رساني به معادن مس چشمه خضر پلنگي كرمان به بهره برداري رسيد/ بسترسازي براي بهره برداري از چهار معدن شهرستان رفسنجان

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • پروژه برق رساني به معادن مس چشمه خضر پلنگي كرمان به بهره برداري رسيد/ بسترسازي براي بهره برداري از چهار معدن شهرستان رفسنجان