کسب عنوان برگزیده بخش صنعت در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در سال ۱۴۰۰

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • کسب عنوان برگزیده بخش صنعت در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در سال ۱۴۰۰

در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در سال ۱۴۰۰ قدردانی گردید

دکتر حسن کاوسی بلوتکی سرپرست طراحی مکانیک شرکت مهندسین مشاور پیشگامان از گروه شرکت فولاد خوزستان، در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید، موفق به کسب عنوان برگزیده بخش صنعت شدند.سی و سومین “جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید” در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف “نهادینه سازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری در جامعه کار و نقش آفرینی نخبگان در روند توسعه کشور” توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. ثبت نام این جشنواره در سال ۱۴۰۰ از ۲۷ مهرماه آغاز و تا ۲۶ آبان ماه ادامه داشت.گفتنی است در این جشنواره در استان خوزستان ۴۶۸۰ نفر ثبت نام و طرح ارائه نمودند و تمامی مراحل ثبت نام و داوری از طریق دبیرخانه ملی این جشنواره در تهران صورت گرفته و ازبین متقاضیان در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی یکنفر برگزیده شده است.دراین خصوص مهندس پاکباز مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان در مراسمی از آقای دکتر کاووسی قدردانی نمودند.

The post کسب عنوان برگزیده بخش صنعت در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در سال ۱۴۰۰ appeared first on SSPE.

ورود به سایت شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب