شرکت لوکوموتیوریل اروند

فعالیت ماموریت چشم انداز ارزش های سازمانی اهداف کلان محل دفتر

بررسی و تهیه مشخصات فنی انواع لکوموتیو،ترن ست،واگن مسافری و باری و ماشین آلات ریلی

بهره برداری ونگهداری و تعمیرات انواع لکوموتیو،ترن ست،واگن مسافری وباری ودیگروسائط نقلیه ریلی

طراحی،نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات کارگاههای تعمیراتی و تولیدی مورد نیاز ناوگان ریلی و غیرریلی

تهیه،تولید و ساخت انواع مختلف قطعات و لوازم مورد نیاز ناوگان و وسائط نقلیه ریلی

ارائه دهنده خدمات نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی، با اولویت آماده بکاری واگن های شرکت چندوجهی فولاد لجستیک.

شرکتی پیشرو در ارائه  خدمات حمل و نقل ریلی کشور

دارا بودن روحیه انتقاد پذیری در مقابل مشتریان، اعتقاد به اصول  ارگونومی جهت حفظ سلامت کارکنان، برقراری نظم و انظبات در محیط کاری جهت آرامش و آسایش کارکنان ، رعایت مصالح عمومی و تقویت روحیه مشارکت جمعی، حفظ کرامت و منزلت انسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیاز مشتریان

افزایش سرمایه گذاری جهت خرید کشنده، تامین و توسعه منابع درآمدی، توسعه فضاي یادگیری و بهبود شرایط محیط کار، تامین نیازها و انتظارات مشتریان، گسترش فعالیتهای تعمیراتی جهت پشتیبانی حمل و نقل ریلی، بومی سازی ساخت قطعات مورد نیاز در داخل استان

آدرس : اهواز،میدان هجرت،ایستگاه راه آهن، قسمت واگن سازی